KOTTFILTRID

Sünteetilisest materjalist kottfiltrid

Kottfiltrid on turul kõige levinum õhufiltrite tüüp. Kottfiltrid leiavad rakendust peamiselt kütteseadmetes, toidu- ja joogitööstuses ning meditsiiniasutustes. Filtrikottide suured filtreerivad pinnad ja koonilised taskukotid koos kaasaegse õmblustehnoloogiaga tagavad meie filtrite võimalikult madala nominaalrõhulanguse ning säästlikud energiakulud. Kottfiltri suur filtreerumispind suurendab õhu filtreerimise efektiivsust ja sobib seetõttu eriti hästi õhu sissepuhke poolel kasutamiseks peenfiltrina tiheda liiklusega linnakeskkonnas.

Meie kottfiltrid on saadaval „melt-blown“ sünteetilisest materjalist või klaaskiud materjalist ja filtrite parameetreid saab kohandada sobiva filtreerimisklassiga, vastavalt teie konkreetse ventilatsiooniseadme töötingimustele ja nõuetele.

Filtrimeistri kottfiltrid hoiavad teie seadme hoolduskulud ja elektriarved kontrolli all. Investeerides madala rõhukaotusega kvaliteetsesse filtrisse, saate oluliselt säästa energiakulusid. Meie filtrite optimaalne energiakulu on meie jaoks väga oluline. Seetõttu on meie tootevalikust leitud filtritel peamiselt ainult energiamärgised A kuni C.

Metallraamiga kottfiltrid sobivad kasutamiseks nii tavalistes, kui ka ekstreemsemates tingimustes. Kottfiltrite metallraam on tugev ja stabiilne, mis lihtsustab filtrite paigaldust ventilatsiooniseadmesse seadme hooldamisel. Spetsiaalsetes suurustes kottfiltreid saab toota eritellimusel vastavalt kliendi antud mõõtmetele. Raami paksused 20mm või 24mm on saadaval tellimisel.

Klaaskiud materjalist kottfiltrid

Klaaskiust kottfiltri materjal on eriti sobilik kasutamiseks põhjamaises niiskes kliimas. Klaaskiud materjalist kottfilter on hoolimata tema kõrgemast hinnast säästlik filter, sest filtril on võrreldes sünteetilisest materjalist valmistatud filtriga sama efektiivsustaseme juures märkimisväärselt madalam nominaalrõhu takistus ja seetõttu madalam energiatarve. Klaaskiud filtrimaterjal ei ummistu ka niiskes keskkonnas ja tagab ventilatsiooniseadme laitmatu töötamise ka ekstreemsetes tingimustes.

Aktiivsöetöötlusega kottfiltrid

Aktiivsöetöötlusega kottfiltreid saab kasutada köökide, tubaka, riietusruumide jne. lõhnade filtreerimiseks ja eemaldamiseks. Need filtrid on mõeldud madala kontsentratsiooniga ebameeldivate lõhnade ja gaasiliste ning ohtlike saasteainete adsorbeerimiseks. Sarnaselt klaaskiud filtritega madala nominaalrõhu languse ja suure tolmu mahutavuse tõttu saab aktiivsöe töötlusega kottfiltreid hõlpsalt olemasolevatele filtritele lisada või asendada, tõhustamaks ventilatsioonisüsteemidest väljuva filtreeritava lõhnavaba õhu kvaliteeti.

Need filtrid on valmistatud aktiivsöega immutatud sünteetilisest filterkangast, mis võimaldavad eraldada õhust kahjulike gaaside (lämmastikoksiidid, vääveldioksiid, osoon, sõidukite heitgaaside orgaanilised ühendid jne.) ja lenduvate orgaaniliste ühendite, nagu lahustid ja aerosoolid, madalat kontsentratsiooni. Selliste filtritega lahendusi kasutatakse sageli kaubanduskeskustes, lennujaamades, restoranides, laborites ja haiglates, kus õhuvahetus hulk on suur ja ebameeldivate lõhnade kontsentratsioon kerge tekkima.

Peamised kasutusvaldkonnad

  • Filtrimeistri kottfiltrid ISO Coarse 50–85% sobivad kasutamiseks üldkasutatavates ventilatsiooni- ja kliimaseadmetes büroohoonetes, kaubanduskeskustes, koolides ja ka eelfiltritena lakkimisseadmetes.
  • Filtrimeistri kottfiltrid ePM10 50% – ePM1 85% sobivad peentolmu eelfiltreerimiseks ja õhu filtreerimiseks haiglates, IT-keskustes, apteekides ja peenmehaanikatööstuses, samuti HEPA filtritega varustatud ventilatsiooniseadmetes kasutamiseks eelfiltritena.

Eritellimusel on võimali saada ka lõigatud filtrikotiga kottfiltrid.