Ostukorv

ISO 16890 Standard

Alates 1 juulist 2018 asendab EN ISO 16890 filtrite ja filtreerimise standard varasemat standardit EN 779. Peamine erinevus standardite vahel on see, et ISO 16890 nõuab filtrite tõhususe testimist laiemas osakeste vahemikus, pakkudes seega erineva suurusega osakeste tõhususe kohta lisateavet. Maailma juhtivad tervisega seotud organisatsioonid peavad PM₁₀, PM₂‚₅ ja PM₁ peentolmu fraktsioone kõige olulisemaks ja inimestele ohtlikumaks. Nende ametlik dokumentatsioon üldsusele, viitab alati nendele PM tasemetele. Seetõttu on loogiline, et filtrite katsemeetodid ja klassifikatsioonid järgivad seda lähenemisviisi, et näidata filtreerimistõhusust kõige kahjulike peentolmude suhtes.

ISO COARSE

ISO COARSE – filterklassi vahemik, mis eraldab vähem kui 50% PM₁₀ osakesi.

ISO ePM₂‚₅

ISO ePM – viitab 0,3 μm osakeste eraldusvõimele.

ISO ePM₁₀

ISO ePM₁₀ – viitab 0,3 μm kuni 10 μm osakeste eraldusvõimele.

ISO ePM₁

ISO ePM – viitab 0,3 μm kuni 1 μm osakeste eraldusvõimele.

Kõige enam tähelepanu vajavad õhus lendlevad osakesed, mis on väiksemad kui 1 μm – need on kõige ohtlikumad, püsivamad ja sagedasemad. Mida kergem ja väiksem on osake, seda kauem ta õhus püsib.

Osakesed, mis on väiksemad kui 1 μm, ei moodusta õhus lendlevast tolmu massist enam kui mõned protsendid, et samal ajal moodustavad nad numbrilisest kogusest rohkem kui 90%.

ISO 16890 filtrite klassifikatsioonid on jaotatud piirkondade alusel, kuhu inimkopsus peenosakesed ladestuvad. Osakeste aerodünaamiline diameeter (μm) ja ala inimkopsus, kuhu osake kõige tõenäolisemalt ladestub.

1
5 – 10 μm ••••••• Nina ja keel
2
3 – 5 μm ••••••••• Hingetoru
3
2 – 3 μm ••••••••• Bronhid
4
1 – 2 μm •••••••••• Bronhioolid
5
0,1 – 1 μm ••••••• Alveoolid
  1. 5 – 10 μm      Nina ja keel
  2. 3 – 5 μm        Hingetoru
  3. 2 – 3 μm        Bronhid
  4. 1 – 2 μm        Bronhioolid
  5. O,1*- 1μm      Alveoolid
*ISO 16890 ei kirjelda filtrite efektiivsust väiksemate kui 0,3μm osakeste puhul.

PM₁ – mida väiksem, seda ohtlikum

ISO ePM₁
ISO ePM₂‚₅
ISO ePM₁₀

PM₁ osakeste mõju tervisele on palju uuritud. Mõned uurimuste järeldused:

Enim on inimtervise ohustamisega seostatud peenosakesi diameetriga 0,25μm kuni 0,5μm, seda eriti suurenenud kardiovaskulaarsete haiguste riski osas.

Osakesed diameetriga 1μm või väiksemad on piisavalt väikesed, et jõuda läbi alveoolide rakumembraanide inimese vereringesse.

Peenosakesed võivad hingamisteedesse sattudes häirida inimese närvisüsteemi tööd.

Peamine EN779 ja ISO 16890 erinevus

  • EN778 filtrite testmeetod võtab arvesse ainult 0,4 μm suurused osakesed.
  • ISO 16890 filtrite testmeetod võtab arvesse 10 μm – 0,3 μm suurused osakesed.

NÄIDE

Filtri testimisel saadi järgmised efektiivsusväärtused:

ISO ePM₁₀ 89%
ISO ePM 63%
ISO ePM 49%
  • Miinimumefektiivsus 50% saavutatakse ISO ePM₁₀ ja ISO ePM₂‚₅ osas – ISO ePM₁ puhul aga ainult 49%, mis ei ole piisav saavutamaks filtri klassifikatsiooni.
  • Võimalikud ISO grupid on seega ISO ePM₂‚₅ ja ISO ePM₁₀
  • Kui valitakse ISO ePM₂‚₅ grupp, ümardatakse 63% väärtus 60%-ni.

Seega näiteks filtri klassifikatsioon ISO ePM 60% tähendab, et see filter on võimeline õhust eraldama 60% 2,5 μm või väiksemaid osakesi.

Kuna otsene võrdlemine pole võimalik, esitletakse erinevaid võrdlustabelid. Esitame kõige tavalisema:

ePM₁

ePM₂

ePM₁₀

Coarse

95% F9 95% F7 95% M6 95% G4
90% 90% 90% 90%
85% 85% 85% 85%
80% 80% 80% 80%
75% F8 75% 75% 75%
70% 70% 70% 70%
65% F7 65% 65% 65%
60% 60% M6 60% M5 60%
55% 55% 55% 55% G3
50% 50% 50% 50%